Reklamace

Prosíme, před vyplněním Reklamačního formuláře si přečtěte následující:

Kdy se záruka na zboží nevztahuje?

 • na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby
 • na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním (opotřebením způsobeným běžným užíváním se rozumí i snížení kapacity baterií)
 • na vady software, které nejsou způsobené poškozením hardware
 • na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu k použití, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním
 • na vady spotřebního materiálu, vady akumulátorů a baterií, vadné sektory na HDD, vadné pixely LCD (TFT) displejů (u použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení) na vady u věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána
 • na zboží, které bylo osazeno záruční pečetí, kde není pečeť přítomna nebo je poškozena (záruční pečeť brání neautorizovanému zásahu do počítače
 • pokud chce kupující změnit, vyměnit nebo z nějakého důvodu upravit konfiguraci počítače, je nutné kontaktovat prodávajícího, který zajistí odbornou montáž výrobku)
 • na vady způsobené neodborným dodatečným zásahem do zařízení
 • na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, neodborným zásahem, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti
 • na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením

Kdy také zaniká nárok na uplatnění záruky?

 • porušením ochranných či záručních pečetí, čárových kódů a nálepek, pokud na výrobku jsou
 • mechanickým poškozením zboží
 • elektrickým přepětím
 • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem)
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí vhodnému pro bezproblémový chod zařízení
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
 • pokud bylo zboží poškozeno počítačovým virem
 • pokud se závada projevuje v důsledku software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu či špatným nainstalováním software
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami či s návodem k použití
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, vedoucích k závadě
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

Jak je to s bateriemi a daty na pevném disku?

 • Na nové baterie se vztahuje záruční doba v trvání 24 měsíců, stejně jako na jakékoli jiné nové spotřební zboží. Záruční dobu nelze zaměňovat za životnost výrobku, která je 6-12 měsíců (ovlivněno počtem nabíjecích cyklů). Na použité baterie se záruka nevztahuje.
 • Vyzálohujte si všechny data z pevného disku. Počítač může být v rámci reklamace uveden do základního nastavení, které zahrnuje i čistou instalaci operačního systému. Ke ztrátě dat nebo poškození disku může dojít i při přepravě. Prodávající neodpovídá za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy zařízení.

Co dělat před reklamací?

 1. Připravte si veškeré potřebné dokumenty - ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, například paragon, faktura (kopie) a průvodní list, ve kterém bude uvedeno, co reklamujete, podrobný popis závady, seznam zaslaného příslušenství a zpáteční adresa
 2. Připravte veškeré příslušenství - spolu se zařízením odešlete i veškeré příslušenství, které jste k němu v zásilce obdržel (přívodní kabel, zdroj apod.)
 3. Vyzálohujte si všechny data.
 4. Zboží dobře zabalte – zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno (včetně příslušenství), aby nedošlo k jeho případnému poškození, zařízení tedy nestačí položit do krabice bez ochranného obalení. Pevný obal je nutné vyplnit jakýmkoli vhodným materiálem, který ztlumí případný náraz (zmačkaný papír, polystyren, molitan, bublinková fólie apod.). Obal a balení musí odpovídat přepravním požadavkům PPL, jak správně zabalit zásilku naleznete zde https://www.ppl.cz/ftp/dokumenty_ke_stazeni/Spravne_zabaleni_zasilky.pdf

Vyplnění formuláře:

 1. Do sekce "zpráva" napište prosím Vaše číslo objednávky, popište co nejpřesněji, i laicky vadu, zpáteční adresu a pokud si přejete objednat svoz společností PPL, napište nám prosím, že o svoz máte zájem, na který datum a adresu můžeme pro Vás přepravce objednat, po objednání svozu Vám emailem svoz potvrdíme a zašleme balící podmínky přepravce, podle kterých je nutné postupovat, aby nedošlo k poškození zásilky, případně abychom byli schopni za Vás přepravu vyreklamovat úspěšně.

Příklad:

REKLAMACE

č. obj: 1400012345

popis vady: počítač se zapne, ale nezobrazuje, ventilátory rotují

zpáteční adresa: náměstí Republiky 1, 30000, Plzeň, obchod@importpc.cz, 777 123 456

přeji si objednat svoz dne 01.01.2024 na adresu: náměstí Republiky 1, 30000, Plzeň, obchod@importpc.cz, 777 123 456

Máte nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.

Nevyplňujte toto pole: